Speltherapie Fransen
Over ons
Kids info
Speltherapie
Ik leer anders training
Ik ben Ik training
Kennisoverdracht
Kennisoverdracht
Kosten en vergoeding
Vergoedingen
Speltherapie
Nieuws, Publicaties en Agenda
Gastenboek
Contact

Privacy verklaring

Praktijk voor Speltherapie Fransen


Dit is de privacy verklaring van de Praktijk voor Speltherapie Fransen. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze cliënten.

Onze praktijk respecteert de privacy van haar cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken gegevens van cliënten enkel om onze dienstverlening zo goed als mogelijk uit te voeren.


Verzamelde gegevens
Ten behoeve van de begeleiding vragen wij bij de start van het begeleidingstraject aan u de volgende (persoons)gegevens:

-Naam, adres, geboortedatum en geslacht zowel van (pleegouders) als kind dat wordt aangemeld;

-Emailadres en telefoonnummer waarop (pleeg) ouder(s) bereikbaar zijn;

-Gegevens school kind en gegevens huisarts;

-Baan en gevolgde opleiding ouders;

-Eventueel medisch dossier kind;

-Hulpvraag;

-Omschrijving huidige situatie.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

Gedurende het behandeltraject leggen wij vast op welke data een cliënt bij ons voor consult is geweest en rapporteren wij aan de (ouders van de cliënt) over de voortgang van de begeleiding. Dit doen we face to face in een oudergesprek, telefonisch of per mail. Werkplannen en evaluatieverslagen worden per mail beveiligd met een code verstuurd. De toegangscode ontvangen ouders per whats app bericht.

Beheergegevens

Van elke client die wij begeleiden leggen wij een digitaal dossier vast waarin bovenstaande gegevens worden opgeslagen. Dit gebeurt in een beveiligde omgeving in de Icloud.

 

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden
De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:

Bewaartermijn gegevens

Een cliënt dossier wordt na 15 jaar verwijderd.