Diensten

Praktijk Speltherapie Fransen biedt speltherapie, ook wel vaktherapie genoemd. Wij bieden als praktijk binnen de vaktherapie speltherapie. Binnen deze vormen behandelen wij kinderen en jongeren die vastgelopen zijn in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. Vaktherapie heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen.

Het aanbod van Praktijk Fransen bestaat uit individuele sessies, groepstrainingen, ouder-kind begeleiding.

De kracht van de begeleiding/therapie ligt in het feit dat deze een opbouw heeft, waarbij de therapeut het kind / de jongere zorgvuldig observeert, aansluit en daar waar het kind het aankan, iets toevoegt om het kind / de jongere uiteindelijk vanuit zichzelf te laten groeien in daar waar het kind / de jongere het nodig heeft. De therapie heeft een benadering die spel- en ervaringsgericht is en werkt binnen de mogelijkheden van het kind / de jongere.

OVerzicht stappen speltherapie

Enthousiast geworden over Praktijk Fransen? Hieronder zie je hoe we voor jou kunnen beginnen en aan het werk gaan:

Aanmelden

Aanmelden kan telefonisch, per e-mail of via het aanmeldformulier!

De juiste hulp voor uw kind vinden is heel persoonlijk en het is belangrijk om een goed gevoel te hebben bij de organisatie waar u voor kiest. Aarzel daarom niet contact met ons op te nemen, zodat u beter met ons kunt kennismaken en wij u kunnen adviseren over een eventuele begeleiding van uw kind.

INTAKE

Heeft u een goed beeld gekregen van onze praktijk Fransen en wil u graag gebruik maken van onze dienstverlening? Dan volgt een intakegesprek waarbij wij uw situatie, wensen en behoeften in kaart brengen. Samen bepalen wij de mogelijkheden die Praktijk Fransen biedt voor uw kind.

Na 2 individuele sessie met uw kind komt er een adviesplan daarin een samenvatting van het intakegesprek, de mogelijke doelen waaraan we gaan werken, de methode die we gaan inzetten en alle overige afspraken. Daarna beslist u of u inderdaad met een begeleiding wilt starten. Na dit akkoord is gaan we van start met de begeleiding.

BEGLEIDING

De volgende stap is het begeleidingstraject. In dit traject zult u als ouder op de hoogte worden gebracht van praktische zaken (waar en wanneer uw kind wordt verwacht).

Eens in de zoveel tijd zullen wij daarnaast ook een evaluatieafspraak met u maken van ongeveer een uur (neem contact met ons op voor onze tarieven), waarin we de vorderingen uitgebreid bespreken en bepalen of en hoe het traject eventueel voortgezet zal worden.

Ook kunnen wij u een schriftelijk evaluatierapport verstrekken als u dat op prijs stelt (neem contact met ons op voor onze tarieven).

AFSLUITING

Na afsluiting van het begeleidingstraject volgt een uitgebreide eindevaluatie van een uur, waarin samen wordt besproken of de doelstellingen zijn bereikt en of er eventueel nog vragen zijn blijven liggen (neem contact met ons op voor onze tarieven).

Rups

Speltherapie Fransen

Zuideindseweg 62 | 2645 BH | Delfgauw
T: 06 52 47 60 50 | E: info@speltherapie.eu

Bekijk hier onze algemene voorwaarden en privacy verklaring.

Vlinder

Speltherapie Fransen is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

RBCZ licentie 209023R
NVPA lidnummer 102617
NVVS lidnummer S-14002