Voorbeelden Speltherapie

We werken eclectisch-integratief wat houdt in dat we bekend zijn en geschoold in werken met verschillende methodes. De interventies vanuit verschillende theoretische stromingen en therapiescholen worden gecombineerd passend bij de hulpvraag en behoefte van het kind zijn/haar systeem.

Onze aanpak en Methodes

Systemisch denken

Ieder kind maakt deel uit van een zogenaamd systeem, zoals van het gezin maar ook van de klas op school. Er is altijd sprake van een sterke wisselwerking tussen de individuele behoeftes en de omgeving, waardoor aan beide voldoende aandacht besteed moet worden.

Door middel van systemisch denken kunnen bepaalde verborgen belemmeringen en verwikkelingen binnen een systeem zichtbaar en hanteerbaar worden. Daarmee wordt bereikt dat er met meer openheid en in vrijheid contact kan ontstaan en ruimte komt voor verdere groei en ontwikkeling.

Competentiemodel

Het competentiemodel is een bewezen gedragsmodel waarbij de nadruk ligt op het vergroten en/of verstevigen van de (sociale) competenties van het kind. Positief gedrag wordt gestimuleerd en versterkt en voor negatief gedrag wordt een alternatief aangereikt.

Met deze positieve benadering wordt gericht gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen van een kind. Bron: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/pedagogiek/44785-werken-met-het-sociaal-competentiemodel.html

Belevingswereld

Speltherapie sluit aan bij de interesses en de belevingswereld van het kind en haar/zijn systeem. Het geeft het kind de gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt de kinderen de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt ze om nieuwe inzichten te geven op sociaal en/of emotioneel niveau.

Oplossingen die spelend worden gevonden, neemt het kind mee naar het echte leven. Je gaat uit van de kracht van het kind en gebruikt deze om hem weer op weg te helpen. Als het kind genoeg (zelf)vertrouwen heeft om op eigen kracht verder te kunnen, nemen we afscheid.

Spelkamer

De speltherapie vindt plaats in de spelkamer. Die is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen.

De spelkamer is een veilige kamer. In de spelkamer zijn weinig regels. De speltherapeut creƫert een sfeer waarin een kind helemaal zichzelf kan en mag zijn. Er is geen veroordeling, het probleem mag er zijn.

Vaktherapie

Speltherapie is een laagdrempelige vorm van vaktherapie, waarbij spel wordt gebruikt om een kind te begrijpen en op eigen kracht weer vooruit te stimuleren. Ook jongeren en jong volwassenen die problemen ervaren met het (verbaal) uiten van gevoelens en emoties kunnen baat hebben bij speltherapie.

Volwassenen hebben geleerd dat praten kan helpen. Voor kinderen is het vaak nog te moeilijk of te bedreigend om te praten over wat hen dwars zit. Spelen is voor kinderen een natuurlijke en veilige manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Spel is de taal van het kind. Zonder erover te hoeven praten kan een kind in zijn spel laten zien wat haar/hem bezighoudt.

Therapeut

De speltherapeut is in staat om het kind / de jongere dat vastloopt in zijn ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien, op basis van onderzoek , een vraaggestuurde, methodisch opgestelde, behandelingsvorm aan te bieden. Dit met als doel de vastgelopen ontwikkeling c.q ontwikkelingstoornissen en/of belemmeringen op te heffen of te verminderen en weer op gang te brengen. Hierdoor zijn ouders(systeem) en kind / jongere in staat om op eigen kracht verder te gaan. Het onderzoek is de basis van de therapie. De uitkomst van dit onderzoek leidt tot een persoonlijk advies en behandelplan. De therapeutische relatie en het spelend werken binnen specifieke spelsituaties brengen het veranderingsproces in het gedrag tot stand. De samenwerking met het systeem; met ouders en anderen uit de leefomgeving van het kind / de jongere ondersteunt dit proces.

Rups

Speltherapie Fransen

Zuideindseweg 62 | 2645 BH | Delfgauw
T: 06 52 47 60 50 | E: info@speltherapie.eu

Bekijk hier onze algemene voorwaarden en privacy verklaring.

Vlinder

Speltherapie Fransen is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

RBCZ licentie 209023R
NVPA lidnummer 102617
NVVS lidnummer S-14002