Vergoeding & Kosten

Vergoeding kan vanuit een Persoonsgebonden budget (PGB). Tevens biedt het ‘rugzakje’ mogelijkheden om hulp in te schakelen voor kinderen en ouders. Dit kan in de school zijn, maar ook in de praktijk.

Het tarief is €72,50 per sessie/uur. Dit geldt zowel voor het intakegesprek, de sessies met kinderen, als de oudergesprekken of schoolgesprekken.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor Speltherapie (NVVS) onder registratienummer .

Tevens ben ik aangesloten bij NVPA, beroeps vereniging voor psychosociaal therapeut. Hierdoor gaan zorgverzekeraars over tot vergoeding van de therapie of een tegemoetkoming in de kosten. Kijk hiervoor op Zorgwijzer en in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Speltherapie  valt veelal onder alternatieve-, additieve behandelwijzen en therapieën en/of psychosociale begeleiding .

OVerzicht stappen speltherapie

Enthousiast geworden over Praktijk Fransen? Hieronder zie je hoe we voor jou kunnen beginnen en aan het werk gaan:

Aanmelden

Aanmelden kan telefonisch, per e-mail of via het aanmeldformulier!

De juiste hulp voor uw kind vinden is heel persoonlijk en het is belangrijk om een goed gevoel te hebben bij de organisatie waar u voor kiest. Aarzel daarom niet contact met ons op te nemen, zodat u beter met ons kunt kennismaken en wij u kunnen adviseren over een eventuele begeleiding van uw kind.

INTAKE

Heeft u een goed beeld gekregen van onze praktijk Fransen en wil u graag gebruik maken van onze dienstverlening? Dan volgt een intakegesprek waarbij wij uw situatie, wensen en behoeften in kaart brengen. Samen bepalen wij de mogelijkheden die Praktijk Fransen biedt voor uw kind.

Na 2 individuele sessie met uw kind komt er een adviesplan daarin een samenvatting van het intakegesprek, de mogelijke doelen waaraan we gaan werken, de methode die we gaan inzetten en alle overige afspraken. Daarna beslist u of u inderdaad met een begeleiding wilt starten. Na dit akkoord is gaan we van start met de begeleiding.

BEGLEIDING

De volgende stap is het begeleidingstraject. In dit traject zult u als ouder op de hoogte worden gebracht van praktische zaken (waar en wanneer uw kind wordt verwacht).

Eens in de zoveel tijd zullen wij daarnaast ook een evaluatieafspraak met u maken van ongeveer een uur (neem contact met ons op voor onze tarieven), waarin we de vorderingen uitgebreid bespreken en bepalen of en hoe het traject eventueel voortgezet zal worden.

Ook kunnen wij u een schriftelijk evaluatierapport verstrekken als u dat op prijs stelt (neem contact met ons op voor onze tarieven).

AFSLUITING

Na afsluiting van het begeleidingstraject volgt een uitgebreide eindevaluatie van een uur, waarin samen wordt besproken of de doelstellingen zijn bereikt en of er eventueel nog vragen zijn blijven liggen (neem contact met ons op voor onze tarieven).

Samen komen we eruit

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn, dan hoor ik dat natuurlijk graag van u, zodat we dit samen op kunnen lossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging.

In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie, de SCAG (www.scag.nl). Daarnaast ben ik ingeschreven in het register van RBCZ, met als licentienummer 209023R en val ik onder hun tuchtrecht (www.tcz.nu).

De Stichting RBCZ is een overkoepelende en onafhankelijke kwaliteitsregistratie, waar:

  • De beroepsbeoefenaar op hbo-niveau van de complementaire en alternatieve geneeswijzen zich kan registreren in een kwaliteitsregister, zodat de beroepsbeoefenaar de beschermde titel BCZ® registertherapeut mag voeren;
  • De beroepsverenigingen ondersteuning kunnen krijgen in de borging van de kwaliteit binnen hun eigen beroepenveld;
  • De zorgverzekeraars informatie kunnen inwinnen over de kwaliteit van de aangesloten beroepsverenigingen en haar leden (de beroepsbeoefenaar);
  • De consumenten terecht kunnen voor betrouwbare informatie over de kwaliteit van de individuele beroepsbeoefenaar van de complementaire en alternatieve geneeswijzen.
Rups

Speltherapie Fransen

Zuideindseweg 62 | 2645 BH | Delfgauw
T: 06 52 47 60 50 | E: info@speltherapie.eu

Bekijk hier onze algemene voorwaarden en privacy verklaring.

Vlinder

Speltherapie Fransen is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

RBCZ licentie 209023R
NVPA lidnummer 102617
NVVS lidnummer S-14002